Na zbliżające się Święta  pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

    Życzą Pracownicy Biura ds. WOK

swieta