INFORMACJA DLA REALIZATORÓW PROGRAMU

W związku ze zbliżającą się ogólnopolską akcją „ Białej Soboty ” – 24.10.2015, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zwraca się z uprzejma prośba do Państwa o udostępnienie gabinetów ginekologicznych i promocję badań cytologicznych w ramach tej ogólnopolskiej akcji w dniach 19.10.2015 – 24.10.2015.

Prosimy o informację, w jakich godzinach dostępne będzie badanie cytologiczne w Państwa placówkach ze szczególnym uwzględnieniem soboty 24 października 2015, na adres e-mail: woklodz@iczmp.edu.pl  lub drogą listową do dnia 09.10.2015.

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Łodzi oferuje wszystkim przystępującym realizatorom programu do organizowanej w dn. 24.10.2015 „ Białej Soboty ” : plakaty „Badam się, mam pewność”, ulotki cytologiczne zapotrzebowanie prosimy składać drogą e-mail: woklodz@iczmp.edu.pl