O programie

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest adresowany do wszystkich kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały badania cytologicznego w ramach programu w ostatnich 3 latach. Bezpłatne (refundowane przez NFZ) badanie cytologiczne w ramach programu można wykonać w każdej poradni ginekologiczno – położniczej posiadającej kontrakt z NFZ.

Program składa się z 3 etapów:

  • etap podstawowy – polega na pobraniu przez lekarza lub położną rozmazu cytologicznego z szyjki macicy w gabinecie ginekologicznym.
  • etap diagnostyczny – polega na ocenie pobranego rozmazu cytologicznego w pracowni diagnostycznej.
  • etap pogłębiony – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozmazie cytologicznym kobieta powinna być skierowana do ośrodka realizującego etap diagnostyki pogłębionej. W ramach tego etapu wykonywane jest bezpłatnie badanie kolposkopowe.